Polityka Prywatności i Plików Cookies

Firma Feel The Travel z należytą rozwagą podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych klientów i poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych danych. Jasno i przejrzyście informujemy o tym, jakie dane zbieramy, do jakich celów i w jaki sposób je przetwarzamy.
Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności zagadnienia związane z tym jak i dlaczego pozyskujemy dane osobowe, co robimy z tymi danymi, w jaki sposób przechowujemy i zabezpieczamy dane, komu przekazujemy dane, jak realizujemy prawa użytkownika oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych.

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Feel The Travel Sp. z o.o., dane rejestrowe: KRS: 0000675218, NIP: 9452207709, REGON: 36713520, z siedzibą przy ul. Śliczna 32B/21, 31-444 Kraków, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/52/2017.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

2. Podstawa prawna
Od momentu przekazania danych osobowych Feel The Travel Sp. z o.o zostaje ich Administratorem. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) wchodzące w życie dnia 25 maja 2018 roku.

3. Jakie dane gromadzimy i dlaczego
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację.
Stosujemy zasadę minimalizacji danych, zgodnie z nią gromadzimy dane osobowe adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
Stosujemy również zasadę ograniczenia przechowywania, w związku z tym dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.
Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną.
Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Podane przez użytkowników dane przetwarzane są w celu :
- dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego (zapytanie przez formularz kontaktowy oraz inne formy komunikacji)
- zawierania umów o realizację imprezy turystycznej
- rezerwacji biletów lotniczych i innych środków transportu
- rezerwacji noclegów w hotelach
- zawarcia umowy ubezpieczenia turystycznego
- zapisania się do newsletter´a
Dane, które gromadzimy to: (dla wyżej wymienionych celów)
imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nr paszportu, data ważności paszportu, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres IP

4. Bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych
Przestrzegamy procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są szyfrowane protokołem TLS uniemożliwiającym przechwycenie przez niepowołane osoby. Szczegółowe zapisy dotyczące pozostałych technicznych rozwiązań zabezpieczania danych znajdują się w dokumencie „Rejestr czynności przetwarzania” dostępnym dla uprawnionych urzędów i służb.

5. Udostępnienie danych / transfer poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Feel The Travel Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych kontaktowych innym zewnętrznym podmiotom bez zgody użytkownika.
Feel The Travel wysyła swoich klientów oraz współpracuje z podmiotami, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Pomimo tego, że państwa spoza EOG nie zawsze zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych, od wszystkich firm i osób z którymi współpracujemy wymagamy, aby przetwarzali dane naszych klientów w bezpieczny sposób oraz zgodnie z polskim oraz unijnym prawem dot. ochrony danych osobowych.

6. Prawa przysługujące użytkownikom / klientom
Użytkownikom przysługują następujące prawa:
- Żądania informacji dotyczące tego, czy przechowujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu je przechowujemy lub wykorzystujemy
- Żądania dostępu do swoich informacji osobowych
- Żądania sprostowania / uaktualnienia przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika
- Żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
- Żądania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- Wycofania zgody udzielonej wcześniej na przetwarzanie swoich danych osobowych
- Prawo do przenoszenia danych

Czas w jakim spełniamy żądanie:
Jeżeli występujesz do nas z żądaniem wykonania wymienionych powyżej uprawnień, spełniamy to żądanie lub odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, jednak nie później niż do dwóch tygodni po jego otrzymaniu. Ze względów technicznych, potrzebujemy 48 godziny na dokonanie aktualizacji wybranych zmian.

7. Zgłaszanie wniosków, zapytań i skarg

Możesz zgłaszać do nas wnioski, zapytania i skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień kontaktując się z nami pod adresem: info@feelthetravel.pl.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO/GDPR zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o plikach cookies oraz logach serwera
Serwis feelthetravel.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu feelthetravel.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane być przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach Google Analytics, poprzez Google AdWords oraz Facebook Conversion Pixel.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google oraz Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informację o urządzeniu użytkownika informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.

9. Inne Serwisy
Serwis Feel The Travel nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach feelthetravel.pl.

10. Postanowienia końcowe
Wszelkie dalsze szczegółowe zapisy dotyczące przestrzegania zapisów RODO znajdują się w dokumencie „Rejestr czynności przetwarzania” dostępnym dla uprawnionych urzędów i służb.

WordPress Theme built by Shufflehound. © Feel The Travel
Podróże szyte na miarę, egzotyczne wakacje