INFORMACJE

Szczegółowy opis poszczególnych kroków procesu rezerwacji.

Zasady wjazdu do poszczególnych państw -aktualne informacje MSZ.

Poradnik "Polak za granicą" zawierający istotne informacje dla podróżujących.

Lista obowiązkowych i rekomendowanych szczepień dla danego kraju.

Ogólne warunki ubezpieczenia KL i NNW zawartego w cenie oferty.

Zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Dokument poświadczający naszą gwarancję ubezpieczeniową.

Szczegóły dotyczące naszej Polityki Prywatności i stosowania plików Cookies.